DPO163/2011
ID intern unic:  338959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 163
din  18.06.2011
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători medicali
Publicat : 24.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 103-106     art Nr : 275
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul Republicii” următorilor:
    SCUTELNIC Vasili       -    director general al Sanatoriului „Nufărul Alb”
                                               din oraşul Cahul
    ŢÎBÎRNĂ Gheorghe      -    vicedirector al Institutului Oncologic;
„Ordinul de Onoare” următorilor:
    MAGDEI Mihail            -    viceministru al sănătăţii, medic-şef sanitar de stat
                                               al Republicii Moldova
    STRATAN Valentina     -    cercetător ştiinţific superior la Institutul Oncologic;
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    CRIVORUCICA Vera   -   director al Azilului de Bătrîni şi Invalizi din satul
                                               Căpreşti, raionul Floreşti
    GLADUN Valeriu          -    director general al Centrului Medical „Magnific”
    IVASI Mihail                  -    director al Centrului Medical Privat Gynesource
    LACUSTA Victor          -    cercetător ştiinţific principal la Institutul de Fiziologie
                                                şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a
                                                Moldovei
    LUPU Ion                      -    medic-şef al Centrului de Medicină Preventivă
                                                Călăraşi
    MĂRGĂRINT Vladimir -    medic la Spitalul Raional Ocniţa
    MELNIC Anatolie          -    şef al Centrului de profilaxie specifică al Centrului
                                                Naţional de Sănătate Publică
    NEAGA Maria               -     vicedirector al Spitalului Clinic Municipal de Boli
                                                 Contagioase Copii
    PANCENCO Anatolie    -    director al Centrului Stomatologic Municipal
                                                 Chişinău
    USATÎI Constantin          -    medic la Spitalul Raional Ialoveni;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BOTNARU Constantin    -    şef de secţie la  Spitalul Raional Orhei
    CĂRĂUŞ Ecaterina         -    asistentă medicală la Institutul Oncologic
    CONSTANTINOVA
    Vasilisa                            -    director al Centrului Medicilor de Familie Ceadîr-
                                                  Lunga
    MIHAESCU Iurie            -    director al Spitalului Raional Cantemir
    OSOIANU Iurie              -    vicedirector general al Companiei Naţionale de
                                                 Asigurări  în Medicină
    STOIANOV Macari        -    medic-şef al Centrului de Medicină Preventivă
                                                 Comrat
    UNTU  Boris                   -    preşedinte al Asociaţiei Medicilor Privaţi
    ZATÎC Tatiana                 -    şef de direcţie la Ministerul Sănătăţii;
Medalia „Nicolae Testemiţanu” următorilor:
    CUMPĂNĂ Maria           -    şef  de direcţie la Ministerul Sănătăţii
    EŢCO  Constantin            -    şef de catedră la Universitatea de Stat  de Medicină şi
                                                  Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    HOTINEANU Mihail       -    director general al Spitalului Clinic de Psihiatrie
    VASILIEV Tudor            -    director adjunct al Dispensarului Republican de
                                                  Narcologie;
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    OPREA Mihail                 -    director general al Dispensarului Republican de
                                                  Narcologie
    PALII Eugeniu                  -    vicedirector al Centrului Medicilor de Familie Căuşeni
    POSTOLACHI Valeriu    -    medic-şef al Centrului Medicilor de Familie, municipiul
                                                  Bălţi.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Marian LUPU

    Nr. 163-VI. Chişinău, 18 iunie 2011.