DPO172/2011
ID intern unic:  339030
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 172
din  23.06.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
Corpului Păcii SUA în Moldova
Publicat : 01.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 289
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea economică şi social-culturală a Republicii Moldova, Corpului Păcii SUA în Moldova i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Marian LUPU

    Nr.  172-VI. Chişinău, 23 iunie 2011.