DPO173/2011
ID intern unic:  339031
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 173
din  23.06.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Pavel BODAREV
Publicat : 01.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 290
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea serviciului de audit, contribuţie la crearea bazei normative în domeniu şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Pavel BODAREV, director general al Societăţii cu Răspundere Limitată „Moldauditing”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Marian LUPU

    Nr.  173-VI. Chişinău, 23 iunie 2011.