DPO182/2011
ID intern unic:  339157
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 182
din  01.07.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
 domnului Asif CHAUDHRY

Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 305
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-americane, domnului Asif CHAUDHRY, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                               Marian  LUPU

    Nr. 182-VI. Chişinău, 1 iulie 2011.