DPO190/2011
ID intern unic:  339161
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 190
din  04.07.2011
privind numirea în funcţie a unor vicepreşedinţi
 de instanţe judecătoreşti

Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 309
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, pe un termen de 4 ani, următorii judecători:
    COTRUŢĂ Iurie         – la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău
    NICOLAEV Mihail     – la Curtea de Apel Bălţi
    PÂCALEU Ion           – la Judecătoria Făleşti
    TRIBOI Petru             – la Judecătoria Nisporeni.
   
    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Marian  LUPU

    Nr. 190-VI. Chişinău, 4 iulie 2011.