DPO191/2011
ID intern unic:  339162
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 191
din  04.07.2011
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 310
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii judecători:
    LEBEDIUC Sergiu
    LIULCA Ghenadie
    MELNIC Svetlana
    POPOVICI Serghei
    URSU Viorica.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                               Marian  LUPU

    Nr. 191-VI. Chişinău, 4 iulie 2011.