DPO192/2011
ID intern unic:  339163
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 192
din  04.07.2011
privind numirea în funcţie a unor preşedinţi
 de instanţe judecătoreşti
Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 311
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de preşedinte al instanţei judecătoreşti, pe un termen de 4 ani, următorii judecători:
    BEJENARU Eugeniu     – la Judecătoria Ocniţa
    DAŞCHEVICI Grigore – la Judecătoria Călăraşi
    LEAHU Tudor              – la Judecătoria Rezina.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Marian  LUPU

    Nr. 192-VI. Chişinău, 4 iulie 2011.