DPO194/2011
ID intern unic:  339165
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 194
din  05.07.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
 domnului Pierre ANDRIEU
Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 313
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-franceze, domnului Pierre ANDRIEU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Franceze în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Marian  LUPU

    Nr. 194-VI. Chişinău, 5 iulie 2011.