HGM477/2011
ID intern unic:  339169
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 477
din  28.06.2011
pentru aprobarea Planului de acţiuni privind minimizarea practicii
de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”
Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 544
    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG976 din 04.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1062
   
HG788 din 07.10.11, MO222-227/11.10.13 art.892
    HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938

    NOTĂ:
    Pe parcursul textului  Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”, sintagma „Inspecţia Muncii” se substituie cu sintagma „Inspectoratul de Stat al Muncii” prin HG788 din 07.10.11, MO222-227/11.10.13 art.892    În conformitate cu Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014, în scopul sporirii cotei înregistrate a salariului şi diminuării fenomenelor negative ale plăţii salariilor „în plic”, contabilităţii duble şi „muncii la negru”, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru” (se anexează).
    2. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va monitoriza activităţile partenerilor implicaţi în realizarea Planului de acţiuni nominalizat şi, pînă la 1 martie al anului următor celui gestionar, va informa Guvernul despre rezultatele obţinute.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                           Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 477. Chişinău, 28 iunie 2011.


    plan
    [Planul modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Planul modificat prin HG976 din 04.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1062]
    [Planul modificat prin HG788 din 07.10.11, MO222-227/11.10.13 art.892]
    [Planul modificat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]