DCCA81/2011
ID intern unic:  339246
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE Nr. 81
din  27.05.2011
cu privire la sesizarea unui candidat la funcţia de primar al mun. Comrat
Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 865
    Prin scrisoarea f/n din 17 mai curent, Vasile Croitoru, candidat la funcţia de primar al mun. Comrat, solicită CCA examinarea sesizării  cu privire la activitatea postului TV „Eni Ai”.
    La 15 mai 2011, între orele 14.00 şi 16.00, la postul TV „Eni Ai” a fost difuzată o emisiune cu tentă electorală (emisiunea fiind redifuzată şi la 16 mai, în orele de dimineaţă) în care  candidatul la funcţia de primar al mun. Comrat, Nicolae Dudoglo, împreună cu susţinătorii săi, fac agitaţie electorală timp de mai bine de o oră.
    Petiţionarul, făcînd trimitere la art. 64 alin. (1) şi (4) al Codului electoral, consideră că astfel, postul TV „Eni Ai” a încălcat principiul echităţii (“Mijloacele de informare în masă nu vor adopta tratamente privilegiate faţă de concurenţii electorali în virtutea statutului social şi/sau a funcţiilor pe care le deţin candidaţii”).
    La 18 mai 2011, prin scrisoarea nr. 271, în baza art. 49 al Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, CCA a solicitat directorului postului TV „Eni Ai”, Vladimir Lazarev, să prezinte, în termen de 24 de ore, materialele video corespunzătoare. În pofida faptului că Vladimir Lazarev a  fost contactat de mai multe ori telefonic,  acesta nu şi-a onorat obligaţiunile.
    În conformitate cu prevederile art. 37 şi art. 38 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, art. 49  al  Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
    Art. 1. A avertiza public întreprinderea „Eni Ai” SRL, titulara licenţei de emisie a postului TV „Eni Ai” în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. a) din Codul audiovizualului, pentru nerespectarea prevederilor art. 49 al Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011, art. 25 alin. (1) lit. l) şi m), art. 37 alin. 2 din Codul audiovizualului, şi pct. 3.1 din condiţiile  Licenţei de emisie seria AA nr. 073661 din 13.10.2009, eliberată S.C. „Eni Ai” SRL.
    Art. 2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
    Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI COORDONATOR
    AL AUDIOVIZUALULUI                                                 Marian POCAZNOI

    Secretar                                                                              Dorina Curnic

    Nr. 81. Chişinău, 27 mai 2011.