HGO484/2011
ID intern unic:  339274
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 484
din  05.07.2011
cu privire la Planul naţional de acţiuni pentru
implementarea reformei structurale în educaţie
Publicat : 12.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 113     art Nr : 552
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie, conform anexei nr. 1.
    2. Se instituie Comitetul naţional de coordonare a implementării reformei structurale în educaţie şi se aprobă, conform anexei nr. 2, componenţa nominală a acestuia.
    3. Ministerul Educaţiei, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, va întreprinde măsuri adecvate în vederea realizării Planului naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie şi va prezenta Guvernului informaţia privind realizarea acestuia.
    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să instituie grupuri de coordonare a reformei structurale în educaţie în unitatea administrativ-teritorială administrată în vederea realizării prezentei hotărîri.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                                       Mihail Sleahtiţchi
    Ministrul finanţelor                                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 484. Chişinău, 5 iulie 2011.


    anexa nr.1

    anexa nr.2