DPO200/2011
ID intern unic:  339310
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 200
din  11.07.2011
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 15.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 114-116     art Nr : 325
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
    CIUMAŞ Oleg         – la Judecătoria Făleşti
    STRATAN Mariana – la Judecătoria Ungheni.
   
    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Marian  LUPU

    Nr. 200-VI. Chişinău, 11 iulie 2011.