DPO208/2011
ID intern unic:  339400
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 208
din  20.07.2011
privind numirea domnului Ion PLEŞCA în funcţia de
 judecător la Curtea de Apel Chişinău

Publicat : 22.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 118-121     art Nr : 336
    În temeiul art. 116 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Ion PLEŞCA se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Marian LUPU

    Nr. 208-VI. Chişinău, 20 iulie 2011.