HGM533/2011
ID intern unic:  339403
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 533
din  13.07.2011
cu privire la aprobarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din
sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice
Publicat : 22.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 118-121     art Nr : 606
    MODIFICAT
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
   
HG1406 din 26.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1495
    HG941 din 14.11.14, MO344/15.11.14 art.1005
    HG897 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.964


    În scopul implementării prevederilor art.7 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art.9 alin.(5) şi art. 72 alin.(4) din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art. 183), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Lista şi tarifele serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice (se anexează).
    [Pct.2 exlus prin HG1406 din 26.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1495]
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.3 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Valeriu Lazăr
    Viceprim-ministru                                                     Mihail Moldovanu
    Ministrul sănătăţii                                                     Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 533. Chişinău, 13 iulie 2011.


    lista
    [Lista modificată prin HG1406 din 26.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1495]
    [Lista modificată prin HG941 din 14.11.14, MO344/15.11.14 art.1005]
    [Lista modificată prin HG897 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.964]