HGC534/2011
ID intern unic:  339404
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 534
din  13.07.2011
cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului
nr.126 din 7 februarie 2007
Publicat : 22.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 118-121     art Nr : 607
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.126 din 7 februarie 2007 “Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi a Regulamentului acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.140), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.126 din 7 februarie 2007
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare
    MOLDOVANU Mihail          –  viceprim-ministru, preşedinte al Comisiei
    BULIGA Valentina                 –  ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei,
                                                     vicepreşedinte al Comisiei
    ROTARU Larisa                    –  şef Secţie politici demografice a Ministerului
                                                      Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, secretar
                                                      al Comisiei
    SAINCIUC Sergiu                –  viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    CIOBANU Sergiu                 –  viceministru al economiei
    CĂRĂUŞ Maria                    –  viceministru al finanţelor
    GROSU Vladimir                  –  viceministru al justiţiei
    URSACHI Dumitru               –  viceministru al afacerilor interne
    ŢURCANU Gheorghe           –  viceministru al sănătăţii
    IACOB Mihaela                    –  viceministru al tehnologiei informaţiei şi
                                                     comunicaţiilor
    POTÎNG Tatiana                   –  viceministru al educaţiei
    BODIŞTEANU Octavian      –  viceministru al tineretului şi sportului
    GUŢUŢUI Veaceslav           –  viceministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
    REVENCO Roman              –  director general al Serviciului Grăniceri
    SPOIALĂ Lucia                  –  director general al Biroului Naţional de Statistică
    BORTA Maria                    –  preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale
    CUJBĂ Victoria                  –  şef adjunct al Direcţiei politici de descentralizare a
                                                   Cancelariei de Stat
    GÎLCA Boris                       –  coordonator programe, Fondul Organizaţiei Naţiunilor
                                                    Unite pentru Populaţie în Republica Moldova
    PALADI Gheorghe              –  academician, Academia de Ştiinţe a Moldovei
    GAGAUZ Olga                   –  şef al Sectorului demografie al Institutului Integrare
                                                    Europeană şi Ştiinţe Politice, Academia de Ştiinţe
                                                    a Moldovei
    SAVELIEVA Galina           –  şef al Secţiei statistică social-economică şi studii
                                                   analitice a Institutului de Economie, Finanţe şi
                                                   Statistică
    BELOSTECINIC Grigore  –  rector al Academiei de Studii Economice a
                                                   Moldovei
    MATEI Constantin              –  şef al Catedrei gîndire economică, demografie şi
                                                   geoeconomie a Academiei de Studii Economice
                                                   din Moldova
    CHIRIAC Petru                  –  vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a
                                                   Sindicatelor din Moldova
    CERESCU Leonid              –  preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului
                                                   din Republica Moldova
    CHIUECCIU Vitalii             –  şef al Direcţiei generale economie, comerţ, servicii
                                                   şi relaţii economice externe, unitatea teritorială
                                                   autonomă Găgăuzia
    BADAN Tatiana                  –  preşedinte al Congresului Autorităţilor Locale din
                                                   Moldova, primar al satului Selemet, raionul Cimişlia
    FURDUI Viorel                   –  director executiv al Congresului Autorităţilor Locale
                                                   din Moldova
    POPOVICI Ludmila            –  reprezentant al Consiliului Naţional pentru Participare”

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                             Mihail Moldovanu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                Valentina Buliga

    Nr. 534. Chişinău, 13 iulie 2011.