DPO228/2011
ID intern unic:  339455
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 228
din  27.07.2011
privind numirea domnului Ion PLEŞCA în funcţia
de preşedinte al Curţii de Apel Chişinău

Publicat : 29.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 122-127     art Nr : 360
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Ion PLEŞCA se numeşte în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Chişinău, pe un termen de 4 ani.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                         Marian  LUPU

    Nr. 228-VI. Chişinău, 27 iulie 2011.