HGM561/2011
ID intern unic:  339475
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 561
din  25.07.2011
cu privire la reglementarea vînătorii în sezonul
de vînătoare 2011-2012
Publicat : 29.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 122-127     art Nr : 633
    MODIFICAT
    HG957 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1044

    În temeiul punctului 34 din Regulamentul gospodăriei cinegetice, anexa nr.1 la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.688), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se modifică termenele de vînătoare pentru sezonul de vînătoare 2011- 2012 la următoarele specii de vînat:
    1)  mistreţi – de la 20 noiembrie 2011 pînă la 31 decembrie 2011;
    2)  iepuri – de la 4 decembrie 2011 pînă la 15 ianuarie 2012;
    3) porumbei (cu excepţia porumbelului de scorbură) - de la 20 august 2011 pînă la 13 noiembrie 2011;
    4) raţe, lişiţe, găinuşe de baltă şi culici – de la 20 august 2011 pînă la 31 decembrie 2011;
    5) gîşte (cu excepţia gîştei cu gît roşu) – de la 1 octombrie 2011 pînă la 15 ianuarie 2012.
    2. Se interzice vînatul, pentru întreg sezonul de vînătoare, la următoarele specii de animale: cerb pătat, elan, căprior şi potîrniche.
    3. Se aprobă:
    1) limitele de recoltare a vînatului la porumbei, raţe, lişiţe, găinuşe de baltă, prepeliţe, gîşte, fazani şi iepuri, conform anexei nr.1;
    2) limitele de recoltare a vînatului la mistreţi în terenurile fondului forestier, conform anexei nr.2;
    3) cota de recoltare la vulpe – nelimitată.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Valeriu Lazăr
    Ministrul mediului                                                    Gheorghe Şalaru

    Nr. 561. Chişinău, 25 iulie 2011.


    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG957 din 19.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1044]