DPO227/2011
ID intern unic:  339639
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 227
din  26.07.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Ana ZLATI
Publicat : 05.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 128-130     art Nr : 388
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă recunoştinţă pentru educarea în cadrul casei de copii de tip familial a 15 copii, pentru crearea unei familii trainice, de o înaltă ţinută morală, şi pentru contribuţia adusă la promovarea serviciilor sociale de tip comunitar, doamnei Ana ZLATI, părinte-educator din oraşul Sîngera, municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                           Marian LUPU

    Nr. 227-VI. Chişinău, 26 iulie 2011.