DPO230/2011
ID intern unic:  339640
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 230
din  28.07.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Lidia BELSCAIA
Publicat : 05.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 128-130     art Nr : 389
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la ridicarea nivelului profesional al cadrelor medicale şi activitate prodigioasă pe tărîm social, doamnei Lidia BELSCAIA, medic emerit, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Marian LUPU

    Nr. 230-VI. Chişinău, 28 iulie 2011.