DPO231/2011
ID intern unic:  339641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 231
din  28.07.2011
privind conferirea de distincţii de stat unor
colaboratori ai Revistei „Moldova”
Publicat : 05.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 128-130     art Nr : 390
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în mass-media, contribuţie substanţială la propagarea valorilor moral-spirituale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Mihail CIBOTARU      – ex-redactor-şef;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Iulian CÎRCHELAN     – secretar general de redacţie
    domnului
    Nicolae ROŞCA          – redactor-şef;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Anastasia RUSU        – jurnalist.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                         Marian LUPU

    Nr. 231-VI. Chişinău, 28 iulie 2011.