DPO232/2011
ID intern unic:  339642
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 232
din  29.07.2011
privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători
din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
Publicat : 05.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 128-130     art Nr : 391
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, contribuţie substanţială la implementarea realizărilor progresului tehnico-ştiinţific în ramură şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    ANDROS Timofei           – ex-ministru al comunicaţiilor
    CICLICCI Teodor          – director general al Centrului Naţional pentru
                                              Frecvenţe Radio
    GORDEA Stanislav         – şef de secţie la Centrul Resurselor Informaţionale
                                              de Stat „Registru”;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    CARAUŞ Ştefan             – inginer la Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”
    COŢOFANĂ Valeriu     – inginer coordonator la Întreprinderea de Stat „MoldData”
    COVTUN Nicolai           – şef de laborator la Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii”
    LUNGU Anatolie            – director al Centrului de Telecomunicaţii Rîşcani
    MADAN Tatiana            – contabil-şef la Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio
    MOISEEV Anatolie        – electromecanic la Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio
    POCHIN Ion                  – director adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
                                              în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
    POPOVICI Valentina     – şef adjunct de secţie la Centrul Resurselor Informaţionale
                                             de Stat „Registru”
    ŞCOLA Dona                – viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Marian LUPU

    Nr. 232-VI. Chişinău, 29 iulie 2011.