DPO239/2011
ID intern unic:  339644
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 239
din  29.07.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
 domnului Andrei BUJOREANU
Publicat : 05.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 128-130     art Nr : 393
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea mişcării sindicaliste, contribuţie la apărarea drepturilor angajaţilor şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Andrei BUJOREANU, preşedinte al Consiliului Sindical al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                             Marian LUPU

    Nr. 239-VI. Chişinău, 29 iulie 2011.