DPM240/2011
ID intern unic:  339645
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 240
din  01.08.2011
privind numirea în funcţie a unor
judecători de instrucţie
Publicat : 05.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 128-130     art Nr : 394
    MODIFICAT
   
DP1068-VII din 31.03.14, MO80-85/04.04.14 art.190

    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Art.1 - Se numesc în funcţia de judecător de instrucţie pe un termende cinci ani:
    domnul Aureliu POSTICĂ              -  la Judecătoria Orhei
    domnul Victor RĂŢOI                     -  la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău.
    [Art.1 în redacția DP1068-VII din 31.03.14, MO80-85/04.04.14 art.190]
    Art.2 - Domnul Borislav BABENCO se numeşte, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău.
    [Art.2 în redacția DP1068-VII din 31.03.14, MO80-85/04.04.14 art.190]

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                         Marian LUPU

    Nr. 240-VI. Chişinău, 1 august 2011.