DPO241/2011
ID intern unic:  339646
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 241
din  01.08.2011
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 05.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 128-130     art Nr : 395
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Doamna Corina ALBU şi domnul Gheorghe GRIB se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, la Judecătoria Ocniţa.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                               Marian LUPU

    Nr. 241-VI. Chişinău, 1 august 2011.