HGO581/2011
ID intern unic:  339660
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 581
din  29.07.2011
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei
Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.160 privind statistica muncii,
adoptată la Geneva la 25 iunie 1985
Publicat : 05.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 128-130     art Nr : 651
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.160 privind statistica muncii, adoptată la Geneva la 25 iunie 1985.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                     Iurie Leancă
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                            Valentina Buliga
    Ministrul sănătăţii                                                          Andrei Usatîi
    Ministrul justiţiei                                                           Oleg Efrim

    Nr. 581. Chişinău, 29 iulie 2011.