DPO247/2011
ID intern unic:  339792
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 247
din  05.08.2011
privind numirea în funcţie a unui judecător
Publicat : 12.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 434
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Dorin COVAL se numeşte în funcţia de judecător de instrucţie, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                Marian LUPU

    Nr. 247-VI. Chişinău, 5 august 2011.