HGO613/2011
ID intern unic:  339839
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 613
din  15.08.2011
pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre
Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul de
Suport Bugetar în domeniul reformei sectorului energetic
Publicat : 19.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 135-138     art Nr : 683
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de proiectul Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul de Suport Bugetar în domeniul reformei sectorului energetic.
    2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul de Suport Bugetar în domeniul reformei sectorului energetic.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 613. Chişinău, 15 august 2011.