OMAI208/2011
ID intern unic:  339843
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ORDIN Nr. 208
din  03.08.2011
privind aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică
„Cerinţe de securitate faţă de echipamentele individuale de protecţie”
Publicat : 19.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 135-138     art Nr : 1144     Data intrarii in vigoare : 19.08.2011
    Întru implementarea şi executarea pct.10 al Anexei nr.2 Reglementarea tehnică „Cerinţe de securitate faţă de echipamentele individuale de protecţie” a Hotărîrii Guvernului nr.138 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 51/52, art.218 din 10 martie 2009),
O R D O N:
    1. A aproba Lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Cerinţe de securitate faţă de echipamentele individuale de protecţie” (se anexează).
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi a pune în aplicare din data publicării acestuia.

    MINISTRUL AFACERILOR INTERNE,
    GENERAL DE BRIGADĂ                                                         Alexei ROIBU

    Nr. 208. Chişinău, 3 august 2011.

    anexa