HCNPFM26/15/2011
ID intern unic:  339846
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 26/15
din  07.07.2011
cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor
specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor)
Publicat : 19.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 135-138     art Nr : 1147
    MODIFICAT
    HCNPF26/10 din 11.06.18, MO210-223/22.06.18 art.985


    În vederea executării prevederilor art.39 alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), în temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) şi alin.(2), art.8 lit.b) şi lit.i), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126/BIS), art.11 alin.(4) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind activitatea de bază a asigurătorului (reasigurătorului), conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind rezervele tehnice ale asigurătorului (reasigurătorului), conform anexei nr.2.
    3. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului), conform anexei nr.3.
    31. Se aprobă forma și conținutul Raportului privind activitatea asigurătorului (reasigurătorului) prin intermediari, Raportului privind activitatea asigurătorului (reasigurătorului) prin brokeri de asigurare și/sau reasigurare și Raportului privind activitatea asigurătorului (reasigurătorului) prin agenți de asigurare, conform anexei nr.4.
    [Pct.31 introdus prin HCNPF26/10 din 11.06.18, MO210-223/22.06.18 art.985]
    32. Se aprobă forma și conținutul Raportului privind asigurarea construcțiilor, conform anexei nr.5.
    [Pct.32 introdus prin HCNPF26/10 din 11.06.18, MO210-223/22.06.18 art.985]
    4. Asigurătorii (reasigurătorii) prezintă Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare rapoartele specificate la pct.1-3 trimestrial - pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare şi anual - pînă la data de 25 februarie a anului următor celui de gestiune,iar  rapoartele specificate la  punctele 31 și 32 se vor prezenta trimestrial – până la data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare şi anual – până la data de 1 martie a anului următor celui de gestiune..
    [Pct.4 modificat prin HCNPF26/10 din 11.06.18, MO210-223/22.06.18 art.985]

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                       Mihail CIBOTARU

    Nr. 26/15. Chişinău, 7 iulie 2011.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HCNPF26/10 din 11.06.18, MO210-223/22.06.18 art.985]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția HCNPF26/10 din 11.06.18, MO210-223/22.06.18 art.985]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 introdusă prin HCNPF26/10 din 11.06.18, MO210-223/22.06.18 art.985]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 introdusă prin HCNPF26/10 din 11.06.18, MO210-223/22.06.18 art.985]