HGO617/2011
ID intern unic:  339873
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 617
din  17.08.2011
cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei
de la 1 ianuarie 2011
Publicat : 26.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 139-145     art Nr : 687
    În temeiul articolului 8 subalineatul patru din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art. 817), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Cadastrul funciar conform situaţiei de la 1 ianuarie 2011, cu suprafaţa totală de 3 384,6 mii hectare, inclusiv terenuri irigate – 228,3 mii hectare, terenuri desecate – 69,2 mii hectare, potrivit formularelor tipizate nr. 1, 2 şi 3 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                           Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                      Vasile Bumacov
    Ministrul mediului                                                             Gheorghe Şalaru

    Nr. 617. Chişinău, 17 august 2011.


    Cadastrul funciar