DPO271/2011
ID intern unic:  339913
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 271
din  24.08.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
Publicat : 28.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 146     art Nr : 453
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic.  – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-germane, se conferă „Ordinul de Onoare” următorilor:
    BERWANGER Harald     – membru al Forumului Germano-Moldovenesc
    ERLER Gernot                 – preşedinte al Societăţii Europa de Sud-Est
    GRUND Manfred            – preşedinte al Forumului Germano-Moldovenesc
    SIEG Martin                    – director executiv al Forumului Germano-Moldovenesc.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Marian LUPU

    Nr. 271-VI. Chişinău, 24 august 2011.