DPO273/2011
ID intern unic:  339927
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 273
din  26.08.2011
privind conferirea de distincţii de stat unor deputaţi în Parlamentul
Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Publicat : 06.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 147     art Nr : 455
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Cu prilejul aniversării a XX-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova şi în semn de profundă recunoştinţă pentru contribuţia deosebită la afirmarea statalităţii Republicii Moldova, se conferă:
„Ordinul Republicii” următorilor:
    BERLINSKI Victor
    COŞCODAN Mihail
    HIOARĂ Gheorghe
    PATRAŞ Mihai
    RENIŢĂ Alecu
    ŢĂRANU Anatolie;
„Ordinul de Onoare” următorilor:
    AGACHI Vladimir
    AMIHALACHIOAIE Gheorghe
    ANDRONIC Nicolae
    BALAN Elena
    BASOC Vasile
    BODORIN Petru
    BRAŞOVEANU   Dumitru
    BRAŞOVEANU Petru
    BRATUNOV  Grigore
    BULGARI Valeriu
    CARANDIUC Boris
    CARAUŞ Petru
    CHIOR Ivan
    CHIRCĂ Sergiu
    CHIRIAC Anatol
    CIOBANU Gheorghe
    CÎRLAN Gheorghe
    COLUN Valentin
    COSTOV Vasile
    CUNEV Valentin
    DIACONU Andrei
    DICUSAR Lidia
    DUBĂLARI Pavel
    EFROS Gheorghe
    GRAF Vasile
    GUSAC Gheorghe
    HOLBAN Dumitru
    IVANOV Anatolie
    MĂRGINEANU Ion
    MISAIL Nicolae
    MÎSLIŢCHI Svetlana
    NEGURĂ Ion
    NIREAN Tudor
    OGLINDA Valentin
    OHOTNICOV Alexandr
    OJOGA Olga
    OLARU Teodor
    PALII Ion
    PASCARU Vladimir
    POIATĂ Mihail
    POPA Serghei
    POSTOVAN Dumitru
    PROCA Nicolae
    RAIU Alexandra
    SAJIN Vasili
    SAULEA Aurel
    SECRIERU Elisei
    ŞOIMARU Vasile
    ŢOPA Tudor
    ŢURCAN Anatolie
    ŢURCANU Ion
    UNGUREANU Ion
    VATAMANU Vasile;
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    ANGHELI Fiodor
    HADÂRCĂ Ion
    LAŞCIONOVA Ludmila
    SOLTAN Petru
    VOLONTIR Mihail.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Marian LUPU

    Nr.  273-VI. Chişinău, 26 august 2011.