DPO279/2011
ID intern unic:  339930
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 279
din  29.08.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Gheorghe CIOBANU
Publicat : 06.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 147     art Nr : 458
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Gheorghe CIOBANU, director general al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Marian LUPU

    Nr. 279-VI. Chişinău, 29 august 2011.