DPO280/2011
ID intern unic:  339931
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 280
din  01.09.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 06.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 147     art Nr : 459
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea unui înalt grad de pregătire a unităţilor şi subunităţilor, înalt profesionalism şi cu prilejul aniversării a XX-a de la crearea Armatei Naţionale, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II
    domnului Nicolae BABIN        – colonel
    domnului Oleg CEBOTARI     – colonel
    domnului Igor PANFILE         – viceministru al apărării;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Dumitru
    MUDRENCO                        – locotenent -colonel;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Ion PANICI             – administrator al Centrului de Pregătire a
                                                      Specialiştilor pentru Armata Naţională
    doamnei
    Liudmila TOFAN                    – şef de secţie la Centrul Consultativ-
                                                      Diagnostic al Ministerului Apărării
    domnului
    Ghenadie VOLOVEI              – şef al cabinetului ministrului apărării;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului
    Andrian BALAN                    – locotenent-colonel
    domnului
    Vladimir BELIBOV                – plutonier adjutant
    domnului
    Vitalie CIOBANU                  – locotenent-colonel
    domnului Ilie CIOCOI            – maior
    domnului
    Constantin CÎŞLEANU          – locotenent major
    domnului
    Sergiu COLŢA                       – locotenent major
    domnului
    Mihail CULICOV                   – plutonier adjutant
    domnului Ianăc DELI              – locotenent major
    domnului
    Andrei GROSU                      – locotenent-colonel
    domnului Pavel LUPU             – locotenent-colonel
    domnului Ghenadie
    MIRONENCO                      –  plutonier adjutant
    domnului
    Mihail PANIC                        – locotenent-colonel
    domnului
    Victor PÎRŢÎNĂ                    – locotenent-colonel
    doamnei
    Olga SCRIPOVSCAIA         – locotenent-colonel
    domnului Andrei TINCU        – maior;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Maria COCA                         – şef de serviciu la Ministerul Apărării
    domnului
    Alexandr DANILOV              – şef de grupă în Orchestra Prezidenţială
    domnului Afanasie
    DASCALESCU                     – şef de direcţie în Departamentul dotări al
                                                     Ministerului Apărării
    doamnei
    Natalia NAGAILÎC               – şef de secţie la Ministerul Apărării
    domnului
    Vladimir ROGAC                  – specialist principal la Ministerul Apărării;
Medalia „Nicolae Testemiţanu”
    domnului
    Fiodor POTLOG                   – şef de secţie la Spitalul Clinic Militar Central
    domnului Ilie STUPAC           – medic la Spitalul Clinic Militar Central
    domnului
    Vladimir TROFIMOV            – şef al Spitalului Clinic Militar Central;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului
    Leonid VOZNIUC                 – şef al Orchestrei Prezidenţiale;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    domnului
    Marcel SUCEVAN               – concertmaistru în Orchestra Prezidenţială.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                       Marian LUPU

    Nr. 280-VI. Chişinău, 1 septembrie 2011.