DPO277/2011
ID intern unic:  339950
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 277
din  27.08.2011
privind conferirea de distincţii de stat unor participanţi la
acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei
şi integrităţii
teritoriale a Republicii Moldova
Publicat : 09.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 148-151     art Nr : 460
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, contribuţie la consolidarea mişcării de veterani şi la educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului şi cu prilejul aniversării a XX-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, se conferă:
Ordinul „Ştefan cel Mare” domnilor:
    Constantin BUGA
    Valerii LAPŞIN
    Chiril LEVINŢA
    Vasile PUIU;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I
    domnului Anatolie CROITOR;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II domnilor:
    Alexei DANILOV
    Vitalie PALEGA;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III domnilor:
    Andrei AGATIEV
    Anatolie CEBOTARI
    Ghenadi CIUGUREANU
    Gheorghe DAMASCHIN
    Aurel EŞANU
    Ion POTLOG
    Gheorghe RAILEAN
    Arslan SAFARMATOV;
Medalia „Meritul  Militar” domnilor:
    Cristea BERBEU
    Sergiu FULEA;
Medalia „Pentru Vitejie” domnilor:
    Gheorghe GRATI
    Petru NIRCA
    Ghenadie STENGACI
    Alexandru URÎTA.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Marian LUPU


    Nr.  277-VI. Chişinău, 27 august 2011.