DPO281/2011
ID intern unic:  339951
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 281
din  02.09.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Valentina BULIGA
Publicat : 09.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 148-151     art Nr : 461
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate prodigioasă în farmaceutică, contribuţie substanţială la promovarea reformelor în domeniile asigurărilor sociale de stat şi asigurărilor obligatorii în medicină, merite în implementarea legislaţiei privind protecţia socială a populaţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Marian LUPU

    Nr. 281-VI. Chişinău, 2 septembrie 2011.