DPO282/2011
ID intern unic:  339952
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 282
din  04.09.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare” Preasfinţitului
NICODIM, Episcop de  Edineţ şi Briceni
Publicat : 09.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 148-151     art Nr : 462
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în opera de renaştere spirituală şi morală a societăţii şi contribuţie la promovarea valorilor creştin-ortodoxe, Preasfinţitului NICODIM (Ioan Vulpe), Episcop de Edineţ şi Briceni, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Marian LUPU

    Nr. 282-VI. Chişinău, 4 septembrie 2011.