DPO286/2011
ID intern unic:  340061
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 286
din  07.09.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 16.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 152-155     art Nr : 467
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea securităţii naţionale şi cu prilejul aniversării a XX-a de la crearea organelor securităţii statului, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I domnilor:
    Teodor BOTNARU        – general de divizie în retragere
    Boris GAMURARI          – colonel în retragere
    Anatol PLUGARU           – colonel în rezervă
    Ion SOLONENCO         – general de brigadă în retragere;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II domnilor:
    Ştefan CIOBAN               – colonel în rezervă
    Ion LISNIC                      – colonel în rezervă
    Alexandru POPESCU       – colonel al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    Nicolae VIŞNEVSCHI     – colonel al Serviciului de Informaţii şi Securitate;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III domnilor:
    Nicolae
    CHENDIGHELEAN        – maior în rezervă
    Alexandru GANENCO     – colonel în retragere
    Ion LEAHU                      – colonel al Serviciului de Informaţii şi Securitate
                                                în rezervă
    Alexandru MÎŢU              – colonel în rezervă;
Medalia „Meritul Militar” domnilor:
    Oleg BEZUŞCA               – colonel al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    Dorin GOREA                  – locotenent-colonel al Serviciului de Informaţii
                                               şi Securitate.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Marian LUPU

    Nr.  286-VI. Chişinău, 7 septembrie 2011.