HGM662/2011
ID intern unic:  340073
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 662
din  10.09.2011
cu privire la aprobarea
Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2011
Publicat : 16.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 152-155     art Nr : 733
    MODIFICAT
    HG754 din 05.10.11, MO166-169/07.10.11 art.825

    În temeiul articolului 2 litera f) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 63-64, art. 151), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2011 (se anexează).
    2.Se deleagă funcţiile de executare a prevederilor Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2011 de la Cancelaria de Stat la autorităţile publice centrale şi locale şi se permite, în baza art.20 lit.e) liniuţa a doua din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.52 din 31 martie 2011, redistribuirea alocaţiilor de la bugetul Cancelariei de Stat la bugetele autorităţilor publice centrale şi locale, beneficiari ai mijloacelor financiare din Programul dat.
    [Pct.2 în redacţia HG754 din 05.10.11, MO166-169/07.10.11 art.825]
    3. Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile pentru activităţile de reintegrare a ţării pentru anul 2011 conform documentelor confirmative prezentate de beneficiarii mijloacelor financiare din Programul dat.
    [Pct.3 modificat prin HG754 din 05.10.11, MO166-169/07.10.11 art.825]

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                             Eugen Carpov
    Ministrul finanţelor                                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 662. Chişinău, 10 septembrie 2011.


    program