HCEC655/2011
ID intern unic:  340249
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 655
din  16.08.2011
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în
Consiliul raional Orhei
Publicat : 16.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 152-155     art Nr : 1419     Data intrarii in vigoare : 16.08.2011
    Conform art.5 alin. (2) lit. c) şi art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin.(1) lit. b) şi art. 84 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Orhei, prin decizia nr. 2/14.1/2/3 din 4 august 2011, a ridicat  mandatele de consilier al dnei Cogîlniceanu Maria, aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, în legătură cu  numirea sa în funcţia de şef-adjunct al Direcţiei Generale Învăţămînt şi Sport, al dlui Ştirbate Petru, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, deputat în Parlamentul Republicii Moldova , şi al dlui Doghocher Petru, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, în legătură cu alegerea sa în funcţia de primar al comunei Vatici. Astfel, au devenit vacante trei mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.
    În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Orhei le revin dlui Ivanov Alexandru, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, si dlor Gratii Iurie, Busuioc Valeriu, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 20 iunie 2011
    În temeiul art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul raional Orhei.
    2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Orhei, dlui Ivanov Alexandru, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, si dlor Gratii Iurie, Busuioc Valeriu, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    VICEPREŞEDINTELE
    COMISIEI ELECTORALE CENTRALE                           Ştefan URÎTU

    Secretar                                                                                  Andrei Volentir


    Nr. 655. Chişinău, 16 august  2011.