DPO290/2011
ID intern unic:  340326
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 290
din  23.09.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
Academiei de Studii Economice din Moldova
Publicat : 30.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 160-163     art Nr : 471
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn  de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar economic, pentru contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi pentru activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, Academiei de Studii Economice din Moldova  i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Marian LUPU

    Nr.  290-VI. Chişinău, 23 septembrie 2011.