DPO294/2011
ID intern unic:  340330
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 294
din  23.09.2011
privind  numirea domnului Ghenadie COMERZAN în funcţia
de vicepreşedinte al Judecătoriei Briceni
Publicat : 30.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 160-163     art Nr : 475
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Ghenadie COMERZAN se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Briceni, pe un termen de 4 ani.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Marian LUPU

    Nr. 294-VI. Chişinău, 23 septembrie 2011.