DPO295/2011
ID intern unic:  340331
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 295
din  23.09.2011
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 30.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 160-163     art Nr : 476
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
    BOTEZATU Igor          – la Judecătoria Vulcăneşti
    CUCERESCU Ana       – la Judecătoria Bălţi
    GRĂDINARU Ludmila – la Judecătoria Floreşti
    MÎRA Ghenadie            – la Judecătoria Soroca.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Marian LUPU

    Nr.  295-VI. Chişinău, 23 septembrie 2011.