HANREA425/2011
ID intern unic:  340361
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 425
din  29.09.2011
privind tarifele la gazele naturale
Publicat : 30.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 160-163     art Nr : 1459     Data intrarii in vigoare : 01.10.2011
    Abrogată prin HANRE154 din 18.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1345; în vigoare 31.07.15

    MODIFICAT
   
HANRE480 din 13.07.12, MO149-154/20.07.12 art.882; în vigoare 20.07.12
    RMO164 din 04.10.11, MO164-165/04.10.11 art.102

    În legătură cu majorarea preţului de procurare a gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”, în scopul alimentării fiabile a consumatorilor cu gaze naturale şi întru ajustarea tarifelor la costurile reale, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă tarifele la gazele naturale, conform anexei.
    2. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 402 din 26 ianuarie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.18-21/96 din 28.01.2011).
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare din 1 octombrie 2011.

    DIRECTORUL GENERAL AL CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL ANRE                                               Victor PARLICOV

    Directori                                                                                        Leonid Belinschi
                                                                                                           Mariana Botezatu
                                                                                                           Marin Profir
                                                                                                           Nicolae Raileanu

    Nr. 425. Chişinău, 29 septembrie 2011.


    anexa
    [Anexa modificată prin HANRE480 din 13.07.12, MO149-154/20.07.12 art.882; în vigoare 20.07.12]
    [Anexa modificată prin RMO164 din 04.10.11, MO164-165/04.10.11 art.102]