HCEC687/2011
ID intern unic:  340395
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 687
din  26.08.2011
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în
Consiliul raional Leova
Publicat : 30.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 160-163     art Nr : 1493     Data intrarii in vigoare : 26.08.2011
    Consiliul raional Leova, prin decizia nr. 3.14 din 3 august 2011, a ridicat mandatele de consilier ale dnei Greţu Efrosinia şi dlor Plămădeală Ion, Grosu Vasile, Revenco Mihail, Dîră Ion, aleşi pe lista Partidului Democrat din Moldova, dnei Ivanova Claudia şi dlui Buragă Eugeniu, aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi dlui Gospodinov Alexandru, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din  Moldova, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei.
    Astfel, au devenit vacante opt mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.
    În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Leova le revin dnei Boeştean Zinaida, dlor Gurez Gheorghe, Bostănică Nicolae, Roşca Valeriu şi Carabadjac Tudor, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Democrat din Moldova, dnei Grişchevici Elena şi dlui Stoianov Dmitrii, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi dlui Ţîcău Alexandru, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 16 iunie 2011.
    În temeiul art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de vacanţa a opt mandate de consilier în Consiliul raional Leova.
    2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Leova dnei Boeştean Zinaida, dlor Gurez Gheorghe, Bostănică Nicolae, Roşca Valeriu şi Carabadjac Tudor, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Democrat din Moldova, dnei Grişchevici Elena şi dlui Stoianov Dmitrii, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi dlui Ţîcău Alexandru, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE
    COMISIEI ELECTORALE CENTRALE                                  Iurie CIOCAN


    Secretar                                                                                        Andrei Volentir

    Nr. 687. Chişinău, 26 august 2011.