DPO305/2011
ID intern unic:  340436
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 305
din  30.09.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 07.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 166-169     art Nr : 490
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie remarcabilă la dezvoltarea social-economică a ţării şi cu prilejul Zilei internaţionale a oamenilor în vîrstă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Andrei CANSCHII
    doamnei Galina CIUBARĂ
    domnului Pavel COJUHARI
    doamnei Ecaterina GROSU;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Valentina AXIUC
    domnului Dumitru GORTOLOMEI
    doamnei Ludmila ROTĂRAŞ.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Marian LUPU

    Nr. 305-VI. Chişinău, 30 septembrie 2011.