DPO306/2011
ID intern unic:  340513
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 306
din  05.10.2011
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 502
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică şi organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Gheorghe CIOCANU         – rector al Universităţii de Stat din Moldova
    domnului
    Valentin GANTEA              – profesor la Gimnaziul din satul Căzăneşti,
                                                   raionul Teleneşti
    domnului
    Constantin GLUŞCO          – profesor universitar la Universitatea Tehnică
                                                  a Moldovei
    doamnei
    Galina JICUL                     – director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”,
                                                  municipiul Chişinău
    domnului
    Dumitru MOLDOVAN      – profesor universitar la Academia de Studii
                                                 Economice a Moldovei
    domnului
    Tudor TERTEA                 – director al Gimnaziului-internat din satul Văscăuţi,
                                                 raionul Floreşti
    domnului
    Ion VOVC                        – director al Şcolii Profesionale nr. 5, municipiul Bălţi;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Vladimir CALMÎC            – şef al Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport,
                                                 raionul Cahul
    doamnei
    Elena CEPRAGA              – profesor la Colegiul Politehnic din Chişinău
    domnului
    Nicolae COBASNEAN    – director al Gimnaziului-internat din oraşul Orhei
    doamnei
    Leonora GAINA              – director al Casei de Creaţie şi Agrement a Copiilor
                                               din oraşul Făleşti
    domnului
    Andrei GROSU                – şef al Direcţiei educaţie, tineret şi sport, sectorul
                                                Rîşcani, municipiul Chişinău
    doamnei
    Eugenia NOVAC              – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat
                                                din Tiraspol
    doamnei
    Eugenia ONUFREI           – profesor la Liceul Teoretic „Hyperion”, oraşul Durleşti,
                                                municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Marian LUPU
 
    Nr. 306-VI. Chişinău, 5 octombrie 2011.