DPO313/2011
ID intern unic:  340517
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 313
din  06.10.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Elaine MARSHALL
Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 506
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia deosebită adusă la elaborarea şi realizarea de proiecte investiţionale în Republica Moldova, doamnei Elaine MARSHALL, secretar de Stat al Carolinei de Nord, SUA, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                   Marian LUPU

    Nr. 313-VI. Chişinău, 6 octombrie 2011.