DPO315/2011
ID intern unic:  340519
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 315
din  06.10.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnelor
Liliana GROPPA şi Ala MANOLACHE

Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 508
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă Ordinul „Gloria Muncii”:
    doamnei
    Liliana GROPPA          – profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină
                                           şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    doamnei
    Ala MANOLACHE     – director al Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                  Marian LUPU

    Nr. 315-VI. Chişinău, 6 octombrie 2011.