DPO325/2011
ID intern unic:  340569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 325
din  16.10.2011
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Vitalie RUSU
Publicat : 21.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 524
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei teatrale, contribuţie substanţială la afirmarea valorilor culturale şi înaltă măiestrie artistică, domnului Vitalie RUSU, Artist al Poporului, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Marian LUPU

    Nr. 325-VI. Chişinău, 16 octombrie 2011.